Chọn thành phố

Đăng ký nhận tin  Email 
  • dealxaydung.vn
  • dealxaydung.vn
  • dealxaydung.vn
  • dealxaydung.vn

Một phương pháp tính dự toán XDCB

TÍNH DỰ TOÁN - VIETA

1. CHUẨN BỊ KỸ NĂNG
1.1. Kỹ năng về tổ chức
1.2. Kỹ năng căn bản về toán học
1.3. Kỹ năng hiểu và đọc hiểu hồ sơ thiết kế (kiến trúc,kết cấu ,điện ,nước)
1.4. Kỹ năng thi công (thiết lập các phương án thi công)
1.5. Kỹ năng về tin học
1.6. Kỹ năng về tầm nhìn hiện trường
1.7. Kỹ năng về thông tin (giá ,khách hàng ,nội lực … )
1.8. . . .

2. CÁC BƯỚC CHÍNH TRONG TÍNH DỰ TOÁN
2.1. Đọc hiểu và sắp xếp hồ sơ
2.1.1. Sắp xếp hồ sơ theo trình tự như hồ sơ thiết kế
2.1.2. Đọc và ghi nhớ bố cục bản vẽ
2.1.3. Tìm hiểu 1 số chi tiết khác thường
2.1.4. Lưu ý một số vật liệu mới khác thường
2.1.5. Hình dung một số giải pháp thi công cho 1 số hạng mục
2.1.6. Tham khảo ý đồ thiết kế kiến trúc
2.1.7. Kiểm tra số liệu cần và đủ cho việc tính toán.

2.2. Lập trình tự hạng mục và tên công việc
2.2.1. Theo giai đoạn
2.2.2. Theo thứ tự thi công quy ước
2.2.3. Theo tầng sàn thiết kế
2.2.4. Theo thành phần công việc của định mức
2.2.5. Hiệu chỉnh tên gọi theo thực tế trên cơ sở định mức
2.2.6. . . .

2.3. Tìm mã hiệu tương ứng tên công việc trong ĐMDT
2.3.1. Chọn mã hiệu định mức qui định cho hạng mục công việc
2.3.2. Chọn định mức phù hợp với công việc
2.3.3. Cập nhật mã hiệu định mức cho hạng mục công theo việc theo các qui định mới bổ sung .
2.3.4. Tạo mã hiệu định mức tạm tính (theo thực tế thi công)
2.3.5. . . .

2.4. Diễn giải và tính khối lượng
2.4.1. Diễn giải theo định dạng cột số lượng,dài, rộng, cao.
2.4.2. Diễn giải theo định dạng tập hợp dòng ( số lượng,dài, rộng, cao)


                  Tên chi tiết nên lùi vào một dòng và đánh dấu +.


2.4.3. Tính theo thứ tự.
                 Tính từ dưới lên trên và từ trái qua phải.
2.4.4. Trình bày ngắn gọn dể hiểu.

2.5. Hiệu chỉnh định mức vật liệu cho công tác
2.5.1. Hiệu chỉnh định mức phù hợp với thực tế thi công.
2.5.2. Hiệu chỉnh vật tư phù hợp với tên công việc.
                Lưu ý : Hiệu chỉnh một tầng cho chuẩn rồi copy xuống.

2.6. Thiết lập và cập nhật đơn giá
2.6.1. Tham khảo cập nhật giá thị trường.
2.6.2. Tìm giá một số vật liệu mới, một số thiết bị đặc thù (thang máy, máy lạnh, máy phát điện….)
2.6.3. Cập nhật thông báo giá hàng tháng của liên sở tài chính.(nếu dự toán thiết kế)
2.6.4. . . .

2.7. Cập nhật các chi phí theo quy định hiện hành
2.7.1. Đọc kỹ những thông tư, quyết định, công văn, nghị định của nhà nước quy định về hệ số trong bảng tổng hợp kinh phí
2.7.2. Cập nhật các thông tư, quyết định, công văn, nghị định của nhà nước.
2.7.3. . . .

2.8. Lập tổng dự toán
2.8.1. Bìa.
2.8.2. Thuyết minh.
2.8.3. Bảng tổng hợp tổng dự toán công trình.
2.8.4. Bảng chi phí kiến thiết cở bản khác.
2.8.5. Bảng tổng hợp chi phí xây dựng các hạng mục.
2.8.6. Bảng tổng hợp các chi phí thíết bị.

2.9. Xuất và định dạng bản in
2.9.1. Chỉnh sửa định dạng khổ giấy.
2.9.2. Kiểm tra sơ bộ lại.
2.9.3. In ấn.
               Lưu ý : Tạo file dự toán định dạng excel mẫu để copy vào.